Till startsida

Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL)

Välkommen till CUL!

CUL, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, är en fakultetsgemensam forskarskola vid Göteborgs universitet. Den nationellt unika verksamheten har 86 doktorander och är universitetets största forskarskola.

CUL ska främja utveckling av forskning knuten till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet och verka för forskningsanknytning av den grundläggande lärarutbildningen.

Forskarskolan hör organisatoriskt och administrativt till
Lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet (LUN). CUL samverkar med skolhuvudmännen i regionen.


Gå gärna med i CUL-gruppen på LinkedIn


 

Infoblad om CUL

 

Kalender

Fler händelser i kalendern

CUL samarbetar med:

Innovationsbron
Tillväxtverket
Linneuniversitetet
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Falkenberg
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Kungsbacka
Uddevalla
Mora
Jönköping
Arvika

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta